SES KAYITLARI ÝNDÝR Ateist Ýnci ÇARPAR Sevgilileriyle ayrýlýp barýþýyor inci çarparýn kocasý nasýl katlanýyor boynuzlanmaya

arif-verimlinin-muayenehanesinde-bana-yapýlan-saldýrýdan-haberi-var

arif-verimlinin-muyenehanesinden-tehdit-ediyor    Cinayete Azmettiren Arif Verimli

inci-tokat-carpar-hastalara-cinsel-taciz-yapiyor      Arif verimli ve Ýnci Çarpar Bana Þantaj Yapýyor

kursunlanma-olayina-sahit

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif verimli ve Ýnci TOKAT (ÇARPAR)

Bir dönem Alattin ÇAKICI, Onur ÇAKICI, Sedat PEKER gibi adamlarýn kokain krizi tuttuðu zamanlar gizliden yardýmýna giderek, uyuþturucu mafyasýna yardým ve yataklýk etmiþtir...

Ayrýca, ilaçlarýn farmakolojisi ile oynayarak hastalarý daha da hasta ederek onlarýn devamlý suretle Üzel muayenehanesine gelmelerini saðlayarak çok yßksek gelir elde etmiÞtir. Arif verimli farmakolojiyi iyi biliyor..... Bir takým sahte raporlarda dßzenlemiÞ bir insandýr...

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif verimli ve Ýnci TOKAT (ÇARPAR) Bazý hastalarýnýn muayenehaneye devamlý suretle gelmesini saðlamak için bazý özel hastalara da cinsel tacizde bulunmuþtur...

Arif Verimli ve Ýnci Çarpar, yaptýðý yolsuzluklar ve sahtekarlýklar ortaya çýkmasýn diye adam öldürmeye azmettirmiþtir..

SÝYONÝST ARÝF VERÝMLÝ (MASON LOCALARI ÜYESÝ)

ARÝF VERÝMLÝ VE ÝNCÝ ÇARPAR'IN CÝNAYETE TEÞEBBÜS ETTÝÐÝNE DAÝR ADLÝ RAPOR  ARÝF VERÝMLÝ VE ÝNCÝ ÇARPAR'IN CÝNAYETE TEÞEBBÜS ETTÝÐÝNE DAÝR ADLÝ RAPOR

ARÝF VERÝMLÝ VE ÝNCÝ ÇARPAR'IN CÝNAYETE TEÞEBBÜS ETTÝÐÝNE DAÝR ADLÝ RAPOR

 ...

BÝLAL VE NEBAHAT TOKAT KIZI 01/04/1981 ÝSTANBUL DOÐUMLU, TEKÝRDAÐ VÝZE KÜTÜÐÜNE KAYITLI "YUNAN MUHACÝRÝ" ÝNCÝ TOKAT DAHA SONRADAN EMRE ÇARPAR ÝLE EVLENEREK KÜTÜÐÜNÜ BALIKESÝR MERKEZ E ORTAMANDIRA MAH/KÖY NÜFUSUNA ALDIRDI. VE ÝNCÝ ÇARPAR OLDU !

ONUN ÝÇÝN HÝKAYEMÝZDE ÝNCÝ TOKAT (ÇARPAR) OLARAK ANILACAKTIR...

ÝNCÝ TOKAT (ÇARPAR) PSÝKÝYATRÝST DOKTOR ARÝF VERÝMLÝ'NÝN YANINDA ÇALIÞIYORDU ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ MEZUNUDUR KENDÝSÝ...
AYRICA DAHA ÖNCEDEN DE TÝYATRO SANATÇILIÐI EÐÝTÝMÝ ALDIÐI ÝÇÝN YALAN ATMAKTA USTADIR!
YALANMI KONUÞUYOR YOKSA DOÐRUMU SÖYLÜYOR AYIRT EDEMEZSÝNÝZ...
ARÝF VERÝMLÝ'YE GELEN VE GÝDEN TÜM MAÝLLER HASTA KAYITLARI, HASTALARIN ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ VS. TÜM DATA ÝNCÝ TOKAT (ÇARPAR)'IN ELÝNDEYDÝ...
VE O BU DATAYI KULLANARAK BÜTÜN MÝLLETÝN KARISINI KIZINI OROSPU ETTÝ !!!!
(Arif Verimlinin muayenehanesindeki tßm kayýtlarý bilgi ve belgeleri uyuÞturucu ve fuhuÞ çetelerine sattý...)

ONUN ÝÇÝN KENDÝSÝNE ÖZEL BÝR BÖLÜM AYIRDIK !!!! KISASA KISAS

HERKES BÝLSÝN ONUN GERÇEKTE NASIL BÝR ÝNSAN OLDUÐUNU !!!

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif verimli ve Ýnci TOKAT (ÇARPAR) Bazý hastalarýnýn muayenehaneye devamlý suretle gelmesini saðlamak için bazý özel hastalarada cinsel tacizde bulunmuþtur...

 

BAKIN ÝÞTE KUZENÝ TÝNA TOKAT ! ONUN ANNE KIZLIK SOYADI TOKAT ! YANÝ

ÝNCÝ TOKAT !

GAVUR TOHUMUDUR BUNLAR ! SÝYONÝST VE SÝYONÝZME HÝZMET EDEN KÝMSELERDÝR ARÝF VERÝMLÝ VE ÝNCÝ TOKAT ÇARPAR !!!

TÝNA TOKAT AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝNDE MASON LOCALARI ÝÇÝN HÝZMET EDÝYOR!!! ÝNCÝ TOKAT'IN AKRABASI..

 
SEVÝL TOKAT ÝNCÝ ÇARPAR (ÝNCÝ TOKAT'IN KIZ KARDEÞÝ)

KILIK VE KIYAFETÝNDEN LIKIR LIKIR ÝÇKÝ ÝÇMESÝNDEN ESCORT KIZLARA NE KADAR ÇOK BENZÝYOR DEÐÝL MÝ?

This domain has expired. To avoid losing your domain name, please log in your Control Panel and renew it!